Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Retourinformatie

  Producten retour sturen (Consument)

   

  U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Dit geldt alleen voor producten die niet op basis van uw specificaties zijn gemaakt, zoals accessoires. Voor alle stof die u in een bepaalde afmeting bestelt, geldt dat er geen sprake is van een recht van ontbinding/herroeping. Daarnaast geldt het eventuele herroepingsrecht alleen voor consumenten niet voor klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf.

  Gedurende de genoemde termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

   

  De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

   

  Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

   

  Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via [email protected] Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen. U kunt de producten ook inclusief verklaring(zoals een ingevuld modelformulier) dat u van de overeenkomst afziet binnen de herroepingstermijn van 14 dagen direct retourneren.

  Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.  * Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die door de Stoffen-Online tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument. Dat houdt in dat er geen herroepingsrecht geldt voor alle producten waarvan een afmeting gekozen kan worden, of waarvan de maat door de consument gekozen/ aangegeven kan worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor alle stoffen. Voor onder andere accessoires geldt er wel een herroepingsrecht zoals aangegeven in de vorige leden van dit artikel.

   

   

  Terugbetaling

  In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

   

  U draagt zelf de kosten voor de retourzending.

   

   

  Modelformulier voor herroeping

  (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

   


  Stoffen-Online
  Postbus 30043
  1303 AA Almere

   

  - Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende

   

  de verkoop van de volgende goederen:

   

   

  - Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

   

   

  - Naam/Namen consument(en)

   

   

   

  - Adres consument(en)

   

   

   

  - Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

   

   

   

  - Datum

   

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is   

  Vergelijk 0

  Voeg nog een product toe (max. 5)

  Start vergelijking